De Watersnip
César Franckrode 70, 2717 BG Zoetermeer, tel 079-3515723, e-mail: directie@obs-dewatersnip.nl
De Watersnip in vogelvlucht.

De Watersnip is een kleinschalige, gezellige school in de wijk Buytenwegh-De Leyens. 
Ons profiel, Kunst en Cultuur, maakt het mogelijk om onze kinderen iets extra's mee te geven. Door middel van Kunst en Cultuur ontwikkelen we bij de kinderen extra vaardigheden die ze zal helpen in het verdere leven.

Natuurlijk is onze eerste taak het onderwijzen van kinderen.

In onze tien, rustige groepen, laten wij de kinderen van onze school zich optimaal ontwikkelen. We hebben aandacht voor het individuele kind en al zijn leerbehoeftes.

Voor alle kinderen is er aandacht. Natuurlijk helpen wij de kinderen die moeite hebben met de leerstof, maar onze zorg is er ook op gericht om de kinderen die meer aankunnen adequaat te begeleiden.

YouTube
(13-12-2016)